Tymieniecka-SuchanekJ. „Wokół Tajemnic Zwierzęcego Umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice Umysłów Zwierząt. Ewolucja, Zachowanie I Procesy Poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka Oprawa, 359 Stron)”]. Zoophilologica, nr 1, Dec. 2015, s. 329-30, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4833.