SchollenbergerJ. „Afekt I Defekt Atlasu Zwierząt. Narracyjny Wymiar Historii Naturalnej W Malarstwie Waltona Ford”a. Zoophilologica, nr 2, Dec. 2016, s. 139-4, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6175.