HelmanA. Polowanie Jako Spektakl I Metafora: Rola Scen Myƛliwskich W Filmach Fabularnych. Zoophilologica, nr 4, Dec. 2018, s. 271-92, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7493.