SchollenbergerJ. „Sen, śmierć I Chart. Doświadczenie Pasywności W Obrazach Luciana Freud”a. Zoophilologica, nr 5, Dec. 2019, s. 333-41, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27.