Zoophilologica, Readakcja. Od Redakcji. Zoophilologica, no. 1 (grudzień 23, 2015): 7. Udostępniono czerwiec 25, 2021. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4712.