Piechota, Dariusz. „(Re)wizje Naturalizmu W świetle Badań Nad Zwierzętami (animal Studies). Rekonesan”s. Zoophilologica, no. 1 (grudzień 23, 2015): 165-173. Udostępniono czerwiec 14, 2021. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4812.