Nr 6 (2020): Zoophilologica - T.6 (2020) - Mity – stereotypy – uprzedzeniaZaprezentowane w niniejszym tomie czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” artykuły nawiązują do tego z wymiarów ludzkich praktyk kulturowych, który zwykliśmy określać mianem mitologizacji i stereotypizacji – zabiegów, jakim poddawane są w zasadzie niemal wszystkie obszary otaczającej nas rzeczywistości. Z racji profilu, ale i naukowej misji pisma „Zoophilologica”, w tym (i kolejnym) tomie postanowiliśmy skupić się na mitologizacji świata zwierząt, na ich stereotypach oraz najczęściej towarzyszących im uprzedzeniach, pytając o nie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki, filozofów, pedagogów, religioznawców, prawników, biologów i paleontologów.

[…]

Podjęty przez Autorów trud namysłu nad praktykami stereotypizacji i mitologizacji zwierząt w wielu obszarach ludzkiej aktywności (języku, literaturze, religii, prawodawstwie, sztuce, propagandzie i nauce), wzbogacony zwłaszcza o refleksje z obszaru ekokrytyki, ekofilozofii, ekoantropologii, pozwolił na zgromadzenie w tomie interesującego materiału dokumentacyjnego, poświęconego stereotypom zwierząt i uprzedzeniom wobec nich, oraz na pogłębioną, nieantropocentryczną analizę społeczno-kulturowych źródeł naszych relacji ze zwierzętami, dając przy sposobności sporą wiedzę o samym mitotwórczym Homo sapiens, co uznajemy za ważny wymiar badań prowadzonych pod auspicjami animal studies.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Justyna Tymieniecka-Suchanek


Cały numer

Strony redakcyjne

Od Redakcji

Justyna Tymieniecka-Suchanek, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
17-18
Artykuły

Eseje

Polemiki / omówienia

Recenzje

Sprawozdania

Noty o książkach

Noty o autorach

Redakcja Zoophilologica
543-561