Nr 4 (2018): Zoophilologica - T.4 (2018) - Polowanie[...] Pożytek płynący dla nas z cywilizacji jest nieodmiennie powiązany z klęską całych ekosystemów, zadomowionych w nich gatunków fauny i flory, wiąże się też z wyczerpywaniem zasobów naturalnych, źródeł energii, efektem cieplarnianym, zanikiem kultur indygennych i wymieraniem innych niż ludzki gatunków. Cywilizacja ma zatem swoje zgubne konsekwencje. [...] Jak daleko może posunąć się człowiek w swej ekspansji, aby – mając na względzie własne dobro – nie czynił jednak krzywdy? W jaki sposób, trzymając się własnych cywilizacyjnych osiągnięć, winien postępować w wyborze pomiędzy prawami human a prawami non-human persons, a wreszcie prawami Ziemi, na której przyszło mu tę cywilizację tworzyć, popadając w konflikt z naturą?

Czwarty numer rocznika „Zoophilologica” został poświęcony polowaniu, ale pośrednio również wspomnianym dylematom – przynajmniej z pozoru – trudnym do przezwyciężenia. [...] Autorzy niniejszego numeru monograficznego skupili się na gwałtownie dziś dyskutowanym, bo na swój sposób sięgającym rudymentów wspomnianych wyżej praw do życia, zagadnieniu polowania i jego miejsca w (dawnej) i współczesnej cywilizacji ludzkiej. Jednak zasadniczym tematem ich rozpraw nie są tylko zwierzęta „łowne”. [...] Nie są nim nawet i sami łowcy, choć większość zgromadzonych tu tekstów ich właśnie dotyczy. [...] Skupienie się na polowaniu i zwierzętach – zakładamy – może stanowić dobry asumpt do głębszej refleksji nad bezdrożami cywilizacji, wobec których staje dzisiaj nie tylko świadoma wagi zagadnienia ekohumanistyka, ale także każdy wrażliwy i odpowiedzialny uczestnik procesu cywilizacyjnego. [...]

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Justyna Tymieniecka-Suchanek


Cały numer

Redakcja Zoophilologica
Strony redakcyjne

Od Redakcji

Redakcja Zoophilologica
7-8
Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska, Justyna Tymieniecka‑ Suchanek
9-10
Artykuły

Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska
89-103
Polemiki / omówienia

Recenzje

Sprawozdania

Noty o książkach

Noty o autorach

Redakcja Zoophilologica
379-387