[1]
RetykJ. 2022. Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. 20, 3 (kwi. 2022), 1-16. DOI:https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.02.