[1]
Miranda BotoJ.M. 2022. The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. 20, 3 (mar. 2022), 1-14. DOI:https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.01.