[1]
RubinoL. 2022. Racjonalne usprawnienia i niepełnosprawność, od miejsca pracy po szkolnictwo wyższe. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. 20, 3 (kwi. 2022), 1-19. DOI:https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.07.