[1]
PokutyckaP. 2022. Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. (cze. 2022), 1-18. DOI:https://doi.org/10.31261/zpppips.2023.21.01.