(1)
RetykJ. Wpływ Definicji Pracy Zdalnej Na Rynek Pracy W Polsce. ZPPPiPS 2022, 20, 1-16.