(1)
SołtysK. Przyszłość Sporów Zbiorowych W Kontekście Prawa Do Podejmowania Działań Zbiorowych. ZPPPiPS 2022, 20, 1-21.