(1)
YildizG. Prawne I Społeczne Aspekty Zatrudnienia Pracowników Migrujących W Turcji. ZPPPiPS 2022, 20, 1-20.