(1)
RubinoL. Racjonalne Usprawnienia I Niepełnosprawność, Od Miejsca Pracy Po Szkolnictwo Wyższe. ZPPPiPS 2022, 20, 1-19.