(1)
JúniorA.; da SilvaV. Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 Economic Crisis and the Possible New Labour Reforms[Brazylia W Komitecie Wolności Zrzeszania Się MOP (CFA):Kryzys Gospodarczy Związany Z COVID-19 I Możliwe Nowe Reformy Rynku Pracy]. ZPPPiPS 2022, 20, 1-14.