RetykJ. (2022). Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-16. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.02