MélypatakiG. (2022). How can we solve the social crisis after COVID-19 and before robotization of workplace in the EU and national level – basic income or general minimum wage?[Jak możemy rozwiązać kryzys społeczny po COVID 19 i przed robotyzacją miejsc pracy.]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-23. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.09