Miranda BotoJ. M. (2022). The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.01