RubinoL. (2022). Racjonalne usprawnienia i niepełnosprawność, od miejsca pracy po szkolnictwo wyższe. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-19. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.07