Sobótka-BentynE. (2022). Jawność wynagrodzeń w branży IT w Polsce – standard czy dobra praktyka?. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.03