JúniorA., & da SilvaV. (2022). Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.08