PokutyckaP. (2022). Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1-18. https://doi.org/10.31261/zpppips.2023.21.01