TorbusU. (2022). Przejrzystość wynagrodzeń – uwagi na tle propozycji dyrektywy UE z 2021 r. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-25. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.10