RetykJ. Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, v. 20, n. 3, p. 1-16, 6 abr. 2022.