MélypatakiG. How can we solve the social crisis after COVID-19 and before robotization of workplace in the EU and national level – basic income or general minimum wage?[Jak możemy rozwiązać kryzys społeczny po COVID 19 i przed robotyzacją miejsc pracy...]. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, v. 20, n. 3, p. 1-23, 30 jun. 2022.