Miranda BotoJ. M. The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, v. 20, n. 3, p. 1-14, 22 mar. 2022.