JúniorA.; da SilvaV. Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy]. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, v. 20, n. 3, p. 1-14, 30 jun. 2022.