PokutyckaP. Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, p. 1-18, 24 jun. 2022.