Gredka-LigarskaI. Mobbing and civil legal liability. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, v. 18, n. 1, p. 89-105, 1 abr. 2020.