Retyk, Jakub. 2022. Wpływ Definicji Pracy Zdalnej Na Rynek Pracy W Polsce. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej 20 (3), 1-16. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.02.