Yildiz, Gaye. 2022. Prawne I Społeczne Aspekty Zatrudnienia Pracowników Migrujących W Turcji. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej 20 (3), 1-20. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.05.