Miranda BotoJosé María. 2022. The Role of the EU During the Pandemic Concerning Social Issues [Rola Unii Europejskiej W Kwestiach Społecznych Podczas Pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej 20 (3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.01.