Júnior, Antonio, i da SilvaVictor. 2022. Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 Economic Crisis and the Possible New Labour Reforms[Brazylia W Komitecie Wolności Zrzeszania Się MOP (CFA):Kryzys Gospodarczy Związany Z COVID-19 I Możliwe Nowe Reformy Rynku Pracy]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej 20 (3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.08.