RetykJ. (2022) “The impact of the definition of remote work on the labor market in Poland”, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), pp. 1-16. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.02.