RetykJ. (2022) Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-16. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.02.