MélypatakiG. (2022) „How can we solve the social crisis after COVID-19 and before robotization of workplace in the EU and national level – basic income or general minimum wage?[Jak możemy rozwiązać kryzys społeczny po COVID 19 i przed robotyzacją miejsc pracy. ”], Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-23. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.09.