YildizG. (2022) Prawne i społeczne aspekty zatrudnienia pracowników migrujących w Turcji, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-20. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.05.