Miranda BotoJ. M. (2022) The role of the EU during the pandemic concerning social issues [Rola Unii Europejskiej w kwestiach społecznych podczas pandemii], Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-14. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.01.