RubinoL. (2022) „Racjonalne usprawnienia i niepełnosprawność, od miejsca pracy po szkolnictwo wyższ”e, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-19. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.07.