JúniorA. i da SilvaV. (2022) Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy], Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-14. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.08.