PokutyckaP. (2022) Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, s. 1-18. doi: 10.31261/zpppips.2023.21.01.