TorbusU. (2022) „Przejrzystość wynagrodzeń – uwagi na tle propozycji dyrektywy UE z 2021 r”., Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 20(3), s. 1-25. doi: 10.31261/zpppips.2022.20.10.