[1]
RetykJ., Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce, ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-16, kwi. 2022.