[1]
FranconiA. i NaumowiczK., Praca zdalna podczas pandemii COVID-19 i prawo do bycia offline – konsekwencje dla udziału kobiet w cyfrowym świecie pracy, ZPPPiPS, t. 19, nr 2, s. 1-20, cze. 2021.