[1]
SołtysK., Przyszłość sporów zbiorowych w kontekście prawa do podejmowania działań zbiorowych, ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-21, mar. 2022.