[1]
RubinoL., „Racjonalne usprawnienia i niepełnosprawność, od miejsca pracy po szkolnictwo wyższ”e, ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-19, kwi. 2022.