[1]
Sobótka-BentynE., Jawność wynagrodzeń w branży IT w Polsce – standard czy dobra praktyka?, ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-14, mar. 2022.