[1]
JúniorA. i da SilvaV., Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy], ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-14, cze. 2022.