[1]
PokutyckaP., Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy, ZPPPiPS, s. 1-18, cze. 2022.